Rijopleiding In Stappen

De Rijopleiding in Stappen (R.I.S.) is een opleidingsmethodiek waarbij je stap-voor-stap leert rijden. Hiermee ben je beter voorbereid op deelname aan het verkeer!

Stap voor stap
Bij de Rijopleiding in Stappen ga je steeds een stap verder als je de vorige stap voldoende beheerst. De eerste stap bestaat meestal uit een huiswerkopdracht. De laatste stap is dat je geheel zelfstandig en in steeds wisselende situaties kunt uitvoeren. In totaal doorloop je op deze manier 46 ‘gebruiksaanwijzingen’, verdeeld over vier modules. Bij de Rijopleiding in Stappen krijg je ook huiswerk mee. Het is de bedoeling dat je je thuis op je rijlessen voorbereidt. De tijd die dat vraagt, is voor iedereen verschillend.

Modules
Iedere module wordt afgesloten met een toets. Na afronding van de eerste twee modules worden je kennis en vaardigheden getoetst. De toets wordt afgenomen door de instructeur. In de derde toets kun je kennismaken met de gang van zaken bij het CBR en alvast wennen aan de examensituatie. De examinator geeft je tips ter verbetering. Bovendien kun je vrijstelling verdienen voor de bijzondere manoeuvres van het praktijkexamen. Verder komen in deze toets de onderdelen ‘Zelfstandig rijden’ en ‘Zelfreflectie’ aan de orde. De vierde en laatste toets is het praktijkexamen bij het CBR.