Examen

Tussentijdse toets
Een tussentijdse toets is een proefexamen van het CBR. De rijtest verloopt als een echt rijexamen, zodat de kandidaat aan de situatie kan wennen, waardoor eventuele nervositeit kan afnemen. Ook kan een kandidaat bij een goed verlopen tussentijdse toets een vrijstelling verdienen bij het rijexamen voor het onderdeel bijzondere manoeuvres. Onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft uitgewezen dat de slaagkans met twintig procent kan toenemen door een tussentijdse toets.

Rijexamen
Een rijexamen is een examen om de rijvaardigheid te testen van een aankomende verkeersdeelnemer. Wanneer het rijexamen positief uitvalt kan men met een geldige legitimatiebewijs en een pasfoto naar het gemeentehuis, om daar het rijbewijs aan te vragen. Deze kan dan na vijf werkdagen worden opgehaald.

Faalangstexamen
Kandidaten met faalangst kunnen een speciaal rijexamen, het faalangstexamen, afleggen. Een uitgebreide proef die bij het CBR werd gehouden leverde positieve resultaten op. De speciale aanpak heeft een gunstige invloed op de ervaren spanning en leidt tot een realistischer prestatie tijdens het rijexamen. Vandaar dat de minister van Infrastructuur en Milieu heeft besloten om het examen definitief en landelijk in te voeren.